Tek & Redskap

Her kommer etter hvert info om våre erfaringer med eksisterende dyrkingsredskaper av alle kategorier, samt info om hva som rører seg der ute, og hva vi selv holder på å utvikle.