?-hagen

Bi-O har vært så heldige siden 2016 å få disponere et snaut 2 mål stort felt på Sørbråten Gård i Maridalen. Jorda er blitt opparbeidet ved jevn tilførsel av organisk materiale i form av av kompost og husdyrsgjødsel, og vi har nå et godt utgangspunkt for neste fase: en kombinasjon av demonstrasjons- og visningshage og et felt for eksperimentering med driftsformer.

De første spadtak

Feltet hadde vært plen i ca 15 år, og det måtte brytes. Løsningen ble flere runder med rotorharv, og uendelig mange runder med rive og trillebår for å samle torva i komposthauger. Den metoden bruker vi aldri igjen! (Se lenger ned om bruk av duk.)

Her er et par konseptplaner som ble styrende for prosjektet, særlig hovedgrepet med den ?-tegnformede serviceveien. Målet var en plan som kunne danne stor variasjon av felter og rom, slik at hagen kunne bli mest mulig visuelt interessant, og dermed morsom å arbeide i. Karl Aakerro, som designet den, uttalte: “Jeg ville unngå lange monotone rader med samme plante, der arbeidet fort oppleves som uendelig repeterende og kjedelig. Jeg vokste opp på landet og alle de første jobbene som ungdom var på gårder. Arbeidet var dødskjedelig. Ikke rart at mennesker over hele verden ønsker seg bort fra landbruket. Men det trenger ikke å være sånn. “

Her en billedserie tatt fra oppe ved den runde hesteinnhegningen i øst fra den våren hagen ble etablert:

Og slik så den ut første året:

Hagen i 2017

///

Utvidelse og bruk av duk 2018

Interessert i å være med å arbeide og lære i ?-hagen ?

Vi planlegger å bygge et opplegg for drifting av denne hagen der vi har et lag på ca 10 personer som deltar ut fra hvor mye tid de har innenfor en koordineringsplan. Vi skal eksperimentere med en dyrkingsplanlegger som håndterer et stort antall arter, og holder orden på oppgavene knyttet til alle bed og arter og kobler dem opp med tilgjengelig arbeidskraft.

All nødvendig opplæring vil bli gitt gjennom et internt kursopplegg der alle som har tilegnet seg en kunnskaps- og ferdighetsmodul kan lære opp andre. Man skal når som helst kunne få en attest på hva man har tatt av kurs og hatt av arbeidserfaring. Alt dette skal utvikles innenfor en nettbasert løsning.

Det blir ingen lønn bortsett fra at vi deler på det vi produserer ut fra innsats, men det koster heller ingenting å delta for opplæringen. Prosjektet er på konseptstadiet og intensjonen er å utvikle det i løpet av førstkommende vinter slik at vi er klare til vårsesongen 2022.

Hvis dette er av interesse for deg, ta gjerne kontakt. Du trenger ikke sende noen søknad eller ha forhåndskunnskaper. Det holder at du skjønner greia, nemlig at dette er et prosjekt med høye ambisjoner om å koordinere innsats og kunnskap til felles beste og har utviklet et sunn balanse mellom det du vil ha ut av det og det du vil gi tilbake.

Du kan kontakte oss her.