Prosjekter

Bi-Os basisvirksomhet er markedsføring og salg av produkter og tjenester som naturlig hører til fokuset matsikkerhet og matsuverenitet, men vi arbeider også med “initiering, drift og finansiering av samarbeidende prosjekter og juridiske enheter” (fra vedtektene). På disse sidene kan du lese om det vi er involvert høsten 2023 i og med utskillelsen av landbruksvirksomheten til Bi-O Agro AS og oppstart av det nye Bi-O. Dette er prosjekter i ulike stadier, og som etter hvert vil ta form av nye produkter og tjenester, nye nettsteder eller også nye organisasjonsenheter.

Culton

Prosjekt for etablering av et høykvalitets globalt oppslagsverk om alle nyttearter og deres varianter (kultivarer, raser og stammer)

Culton X

Prosjekt for en verktøykasse for dyrkere, særlig på grasrotplanet, samt plattform for utveksling av oppformeringsmateriale.

Langjordet omstilling

Et forslag til utvikling av omstillingsprosjekt nord i Maridalen i regi av Bi-O Agro og Bi-Omstilling.

Nordskokk

Sortsutvikling av jordskokk for polare strøk, sammen med kunstnerne i Lavangsnes Wunderkammer.

Plantehelse.no

Initiativ fra Bi-O overfor plantenæringen, allmennheten og politiske beslutningstagere ifm revidering av plantehelseforskriften.

Sist oppdatert 2023-11-09 av Bi-O