Planter & Frø

Bi-O har holdt på med ulike dyrkingssystemer og skaffet oss førstehåndserfaring og konkret genmateriale for et stort antall arter, mest planter, noe sopp og høner, ender og bier. Vi dyrker uten bruk av syntetiske plantevernmidler og syntetisk plantenæring.

Vi har lenge sett behov for å lage systemer for å holde orden på alt vi har, ikke minst for kunne tilby frø og plantemateriale til andre gjennom vår nettbutikk, og er for tiden første og fremst fokusert på å lage et nytt databasesystem. Les mer om dette her.