Nordskokk

Lavangsnes Wunderkammer og Bi-O samarbeider om et prosjekt der jordskokken (Helianthus tuberosus L.), skal få muligheten til å strekke sitt dyrkingsområde lenger nord (eller da også tilsvarende lenger sør på den sørlige halvkule).

Samarbeidet oppstod i september 2021, da Selma i Lavangsnes tok kontakt med Bi-O for å handle setteknoller. Karl i Bi-O fortalte om utfordringene de lange dagene i nord gir arten, og om et pågående arbeide med å utvikle nye dagnøytrale sorter, først initiert av planteentusiasten Stephen Barstow og utført sammen med Paolo Gaiardelli i Italia. Bi-O kom med i dette arbeidet fra 2016 og har stått for oppformering og testdyrking i Maridalen i Oslo noen år nå.

Så oppstod da idéen om å videreutvikle dette arbeidet med noen som faktisk bor og driver med dyrking i nord slik at prøvedyrkingen etter hvert faktisk kan skje i prosjektets målområde. Bi-O fikk så gjennom sitt nettverk kontakt med Alberto Jiménez Gómez i Malaga, som er del av Ecoherencia og tilknyttet universitet i Malaga. Han har fått fram frø i løpet av 2022-sesongen som nå er under prøvedyrking hos Bi-O.

Bi-O har i løpet av 2023-sesongen vært i omstilling mht dyrkingssted og organisering, så vi får først i 2024-sesongen gjennomført prøvedyrkingen optimalt. Planen er da først å få fram så mange planter som mulig i Oslo, så selektere lovende planter mht størrelse og andre egenskaper, og så sette disse i Lavangsnes på høsten slik at vi får se hvilke som fungerer best ila 2025.

Og parallelt med at dette er et sortsutviklingsprosjekt, er det også et kunstprosjekt der Wunderkammer er vertskap for jordskokken, altså residens, slik kunstnere nå ofte reiser rundt og bor hos andre kunstnere for å utveksle ideer og få en annen ramme å utvikle seg videre i. I sommer har jordskokken vært der sammen med Katharina Kretzschmar, som har studert den i tegning og konseptuell betraktning.

Nordskokk.no (lanseres snart)

Sist oppdatert 2023-11-09 av Bi-O