Makerspace

Vi i Bi-O driver ikke bare med planter, vi skal kunne levere så mye av det man trenger for å bygge lokale matsikkerhetssystemer, inklusive datasystemer og fysiske fasiliteter og utstyr, og helst så mye som mulig egenprodusert. Vårt mål er at vi alle skal bli mer selvhjulpne og leve aktive liv med å utvikle og vedlikeholde våre egne dyrkingssystemer. Både fordi det er bra for planeten, og fordi det er moro og meningsfullt i seg selv.

Derfor vil vi nå planlegge å bygge opp et verksted der kreative mennesker med interesse for mekking og design kan utvikle egne prosjekter og bidra til de vi setter i gang, alt mens vi deler på verktøy og produksjonsmaskiner.

Vi har en stor Shopboottools 3-aksefres, bordsirkelsag, båndsag osv å begynne med, men trenger å finne et sted der vi kan bygge produksjonslokaler (evt. til å begynne med leie).

Et produktområde som vil bli viktig for oss er elementbaserte byggesystemer, og vi har et system kalt KYY som vil kunne brukes til å bygge fasiliteter for både mekkespeisen (med peis!) og for alt det andre vi trenger av produksjonsfasiliteter i våre dyrkingsanlegg (f.eks. som vi håper å få til på Langjordet).

Sist oppdatert 2023-11-15 av Bi-O