Firmainfo

Bi-O har høsten 2023 tatt i bruk et hittil hvilende selskap (Bi-O Design AS) som overtar navnet Bi-O AS, mens det som hittil har vært Bi-O AS blir døpt om til Bi-O Agro AS. Hvorfor vi gjør dette, beskrives nærmere her.

BI-O AS 997 928 695

§ 3 Selskapets formål
Bi-O skal bidra til å fremme det grønne skiftet med hovedfokus på økologisk og lokalt basert matsikkerhet og matsuverenitet, samt produksjonssystemer for dette.

Selskapets virksomhet er markedsføring og salg av produkter og tjenester som naturlig hører til dette fokuset, samt initiering, drift og finansiering av samarbeidende prosjekter og juridiske enheter.

Selskapet skal også være nyskapende, forske i og tilrettelegge for diskusjon om hvordan samfunnet kan foréne økonomi med hensynet til økologi.

BI-O Agro AS 822 955 002

§ 3 Selskapets formål og virksomhet

Bi-O Agro skal bidra til å fremme økologisk og lokalt basert matsikkerhet og matsuverenitet
gjennom å gjøre stor arts- og variasjonsbredde tilgjengelig for etablering av
matproduksjonssystemer.

Selskapets virksomhet er forskning og utvikling innen matproduksjon, opplæring, produksjon av
oppformeringsmateriale innen planter, sopp, dyr og mikroorganismer, samt produksjon av råvarer
for konsum.

Eiere

(gjelder for begge selskaper)

  • Håkon Mella, Nesodden (50 %)
  • Karl Aakerro, Maridalen (50 %)

Styre

(gjelder for begge selskaper)

  • Karl Aakerro, styreleder
  • Håkon Mella, styremedlem

Ledelse og administrasjon

  • Karl Aakerro, daglig leder

Bank

Bi-O AS

KTO: 1503.55.49169
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO6415035549169
BANK: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, NORWAY

Bi-O Agro AS

KTO: 1506.26.71480
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4015062671480
BANK: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, NORWAY

***

Vi som står bak

Håkon (t.v) og Karl møttes i en periode Håkon bodde i Maridalen, og fant raskt ut at de hadde veldig mye felles mht. fokus og erfaring. Det hele startet med etableringen av Bi-O som visjonært omstillingsprosjekt med et oppstartsarrangement på plenen der selskapet fremdeles har sin base. Dette ble etterfulgt av Bi-O Design ANS, som utførte et hagedesignprosjekt på Furseth i Oslo, samt startet opp dyrking på Sørbråten gård i Maridalen. Håkon og familien flyttet til Nesodden ikke lenge etter oppstarten, og har gradvis måttet fokusere sitt daglige virke der, og ikke minst oppbygging og drift av Dysterjordet andelslandbruk. Håkon har nå små barn, er opptatt med bier og grønnsaksproduksjon (via Vaar Gård), samt stilling i Vitensparken på NMBU i Ås der han bl.a. underviser og formidler om bærekraftig matproduksjon og skolehage.

ANS’et ble erstattet av AS i 2019, og Karl er i praksis den som driver selskapene for tiden fra basen på Snippen, Sørbråten i Maridalen. Karl er arkitektutdannet på 90-tallet, og har drevet virksomhet innen modellbygging og visualisering, men har gradvis skiftet beite til sin store ungdomspassion: miljøvern, dyrking, bygging av drivhus, og nå i kombinasjon med utvikling av IT-systemer og ellers videreutviklingen av Bi-O.

Verken Håkon eller Karl kommer fra næringslivsbakgrunn, og de er stort sett selvlærte mht. drift, regnskap osv. De har heller ingen interesse av å fremme store personlige økonomiske ambisjoner, men ønsker å bidra så godt de kan til det grønne skiftet. De ser på sine eierandeler i Bi-O som en “potet” som kan deles opp i biter til andre som ønsker å komme inn som investorer og hjelpe til med å gjøre dette prosjektet til det verktøyet for omstilling det kan bli.

Sist oppdatert 2023-11-09 av Bi-O