Culton X

Bi-O har etablert selskapet Culton X AS for å utvikle en tjeneste for å lette arbeid med og utveksling av biologisk oppformeringsmateriale mellom alle som på en eller annen måte er involvert i jordbruk, skogbruk og etter hvert også akvakultur.

Som navnet tilsier, er dette prosjektet knyttet til Culton-prosjektet i den forstand at det bruker databasen som ryggrad for generisk informasjon om det biologiske materialet som registreres. Forskjellen mellom prosjektene er at all informasjon i Culton X handler om faktisk fysisk materiale og ikke bare generiske (ensyklopediske) data.

Plattformen skal ha som mål å øke tilgangen på genetisk mangfold, og samtidig i alle ledd informere om og inkorporere hensyn til:

 • helsemessige krav
 • import/eksport-restriksjoner
 • eierrettigheter
 • krav ifm vedlikehold av kultivarer (=sorter) og raser.

Oppbygning og funksjon

Dette prosjektet vil være en egen webtjeneste bestående av tre moduler:

 • inventering: oversikt over hvilke kultivarer brukeren har i sine dyrkingssystemer, inkludert frø, planter og dyr,
 • prosjekt: planlegging og styring av dyrking, både for konsum og for oppformeringsmateriale, med nøyaktige data om det siste
 • katalog: tilbud og bestilling av oppformeringsmateriale mellom brukerne, med system for logistikk og økonomi

Hvem kan bruke Culton X?

Culton X vil være åpent for alle:

 • enkeltpersoner/bostander
 • medlemsorganisasjoner
 • bedrifter
 • offentlige og private institusjoner

På grunn av utfordringene med å bygge inn hensynene listet over, vil plattformen i første omgang kun være tilgjengelig for utveksling innenfor separate jurisdiksjoner. Deretter er planen å implementere løsning for utveksling over landegrensene på en ansvarlig måte ved automatisk å gi korrekt informasjon. For eksempel hvis en norsk bruker ønsker å få settepoteter fra noen i utlandet, vil systemet hindre utvekslingen, siden privat import av poteter til Norge er strengt forbudt.

Eierskap og samarbeidsforhold

Culton X eies, utvikles og vedlikeholdes av Culton X AS.

Culton Foundation (under etablering) og Culton X AS samarbeider tett gjennom en egen samarbeidsavtale som sikrer at Culton får dekket alle behov for teknisk support og datainnsamlingsteknologi, og at Culton X sikres rett til å bruke Culton-databasen som backbone for å kunne dekke disse behov.

Status og neste skritt

Her er noen skjermbilder fra slik det ser ut pr. august 2022, utviklet i WordPress. Vi tar sikte på lansering på cultonx.net i løpet av 2024, da i hovedsak på en annen plattform, men etter hvert med programtillegg for WordPress som del av produktspekteret. Det vil også bli utviklet en mobilapp for systemet.

Brukeren søker opp kultivaren og aktiverer den til sin inventeringsliste for å arbeide med den videre.

Systemet har en katalog der brukerne kan legge ut tilbud av oppformeringsmateriale i form av frø, stiklinger osv.
Her kan man søke på ulike måter og bestille direkte.
Og den brukeren som har fått bestillinger, kan enkelt håndtere dem fra sin profil slik at hele systemet oppdateres på status.

Sist oppdatert 2023-11-14 av Bi-O