Bi-O AS

Bi-O AS ble etablert i 08.05.2019 og erstattet forløperen Bi-O Design ANS, med samme eiere / ansvarlige. Selskapet utgjør ryggraden i Bi-O-nettverket og viderefører kontinuiteten i initiativet Karl Aakerro og Håkon Mella, og hans partner Annikken Jøssund, tok ved å sette i gang prosjektet i september 2013.

Aktiviteter

 • eier og driver nettstedet bi-o.no
 • eier og driver nettbutikken med alle dens integrasjoner
 • eier brukerrettigheter til domenene bi-o.no / bi-o.org / bi-o.net / bi-o.info / bi-o.world
 • eier de immaterielle brukerrettighetene til merkenavnet Bi-O og logoen
 • driver planteproduksjonsanleggene på Sørbråten Gård i Maridalen
 • er drivkraften bak utviklingen av Bi-O-nettverket

Planlagt

 • gårdsvirksomheten overføres til et nytt selskap, Bi-O Agri AS
 • Bi-O AS blir mer et knutepunkt med en servicefunksjon for de andre enhetene ved å bygge kompetanse innen forretningsutvikling: planlegging, jus og økonomi inkl. budsjett, regnskap og finansiering.
 • Dersom det vil vise seg hensiktsmessig å samle AS-ene i en konsernmodell, vil Bi-O AS bli morselskap

Formalia

Styre

 • Karl Aakerro (Styreleder)
 • Håkon Mella (Styremedlem)

Eiere

 • Håkon Mella, Nesodden (50 %)
 • Karl Aakerro, Maridalen (50 %)

Bank

KTO: 1506.26.71480
BIC: DNBANOKKXXX
IBAN: NO4015062671480
BANK: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, NORWAY

Org.nr:

822 955 002 MVA