Maridalen som pilot for framtidens matsystem

Oslo har markert seg globalt som en foregangsby mht. å redusere lokale utslipp av klimagasser. Nå er tiden kommet for at Oslo-regionen tar sin del av ansvaret for å bygge framtidens matsikkerhet.

Maridalen kan bli én av flere satsningsområder, ikke minst også som ledd i en opplæringsplan for å øke deltakelsen i alle ledd av matproduksjonen. Dette fordi området ligger tett inntil byen og er lett tilgjengelig med kollektivtransport og sykkel, og fordi over halvparten av gårdene her er kommunalt eide. Dette utgjør en unik mulighet for at det offentlige kan legge til rette for å gjøre dalen til foregangsområde for forskning, eksperimentering og opplæring, i tillegg til at befolkningen kan få delta konkret i lokal matproduksjon for Oslos befolkning. Dette bør dessuten skje innenfor rammene av både økologisk tilnærming og bruk av ny teknologi.

Artikkelen er påbegynt 2023-09-03

Sist oppdatert 2023-10-05 av Bi-O

Legg igjen en kommentar