Bi-O utvikler selskapsstruktur og inviterer investorer

Bi-O har bygget opp en unik virksomhet basert på solid opparbeidet erfaring med produksjon av oppformeringsmateriale innen nyttevekster. Vi arbeider også med sortsutvikling innen jordskokk og hvitløk, samt sortsbevaring og vedlikehold av bl.a. vossakvann. Så har vi utviklet visjonen for den omfattende sortsdatabasen Culton og utvekslingsplattformen for oppformeringsmateriale kalt Culton X. Vi ønsker nå å bygge en ny fysisk base i Maridalen for å videreutvikle oss videre og skape mest mulig intern vinn-vinn mellom de ulike prosjektene. Men vi kan ikke gjøre dette alene, og trenger drahjelp fra mennesker som tror på dette og kan bidra med nettverk, kompetanse og kapital.

Solsikkefoto øverst av Mark KellyUnsplash

Vår visjon

Bi-O’s visjon er å bidra til å skape framtidens matsikkerhetssystem. Vi er bekymret for konsekvensene av global oppvarming, som bl.a. med stor sannsynlighet vil føre til stort press av klimaflyktninger til nord-Europa, som antagelig blir en “vinner” når det gjelder mange av de negative konsekvensene av klimaendringene. Vi tenker at mange vil se dette området som svært attraktivt; vått og lite sol kanskje, men fruktbart, og ikke altfor varmt om sommeren. Se artikkelen 3X lokal matsikkerhet i en usikker geopolitisk framtid.

Her er hvordan vi skal bidra:

Bygge informasjonssystemer

Vi har kommet langt i å utvikle konseptet Culton, et gratis oppslagsverk på nett for alle sorter, raser og stammer av nytteorganismene, samt det tilhørende prosjektet CultonX, med verktøy for å holde orden på egen samling, planlegge dyrking og utveksle oppformeringsmateriale med andre.

Bygge fysiske omstillings-prosjekter

Dette er vi godt i gang med gjennom vår produksjon av oppformeringsmateriale som vi har solgt til dyrkere over hele landet de siste 7 år, og de siste 3 via egen nettbutikk. Vi planlegger nå for å utvikle vårt første langsiktige omstillings-prosjekt, forhåpentligvis nord i Maridalen. Det skal drives i samarbeide mellom Bi-O Agro AS og Bi-Omstilling SA, som skal være et lokalt andelslag for å involvere lokalbefolkningen og interesserte fra Oslo i dyrking ut fra ulike grader av deltakelse: fra støttespiller, via kunde til aktiv deltaker i dyrkingen. Bi-O Agro skal stå for den faglige ledelsen, ved siden av selv å produsere oppformeringsmateriale. Her er aktivitetsplanen vi håper å komme i gang med f.o.m 2024-sesongen:

1) produksjonsopplegg for kompost og organisk dekkemateriale, grunnlaget for alt
2) vannopplegget (dam og andre reservoarer, dryppanlegg for potteplanter osv.)
3) planteskole for vegetativ oppformering (altså at plantene er “på skolen”, men gjerne også skole i dobbel forstand)
4) frøproduksjon av lokalt tilpassede sorter og frøbank for å bidra i større omkrets i tilfelle krise
5) felt for intensiv grønnsaksproduksjon, inklusive fornuftig bruk av el-basert utstyr/ automatisering (presisjonsdyrking)
6) felt for effektiv produksjon av frukt, bær, nøtter
7) skoghage (også kalt matskog), både for å forske i, produsere mat i og tilby woofere / hageresidenser opphold og arbeide i
8) avl av nye lokalt tilpassede sorter av planter, raser av dyr og stammer av mikroorganismer

Og som en del av det hele: design og produksjon av mikrohussystem, drivhussystem, utstyr og fasiliteter ellers, alt mest mulig off-grid basert (sol-, geo-, evt noe vind-, og bio-energi).

Bygge/bidra til bruksgenbanker for lokalt tilpassede åpne kultivarer

Her vil våre egen produksjon i omstillingsprosjekt(ene) være vårt bidrag, men slike må utvikles i samarbeide med andre produsenter eller organisasjoner, som f.eks. Bruksgenbanken.

Selskapsstruktur

Bi-O har lenge hatt planer om å utvikle selskapsstrukturen for mest mulig effektiv finansiering og drift, og det første skrittet er nå tatt gjennom å ta i bruk selskapet som inntil nå het Bi-O Design AS til å ta over nettbutikken. Dette selskapet har overtatt navnet Bi-O AS (vedtatt i ekstraord. generalforsamling 27.09.2023) og tar seg av markedsføring og salg, samt finansiering og drift av produksjonsselskaper og prosjekter. Nytt org.nr. innebærer også å ta i bruk et tomt regnskap, og det gjør at vi får muligheten til å bygge opp nettbutikken fra bunnen av, og rydde vekk akkumulerte tekniske småproblemer og strukturere alt bedre basert på hva vi har lært etter 3 års drift. Dette vil både vi og våre kunder få mye igjen for framover.

Selskapet som het Bi-O AS er nå omdøpt til Bi-O Agro AS (vedtatt i ekstraord. generalforsamling 26.09.2023) og fortsette den landbruksrelatert virksomheten. Regler og rapportering for landbruksselskaper er såpass spesielle at det er unødvendig komplisert å blande inn andre formål. Dette grepet gir bedre fokus og enklere administrasjon. Fordelen med at det eksisterende selskaper fortsetter med dette formålet er at dette org.nummeret er i bruk hos Mattilsynet og i andre sammenhenger, og dette skaper kontinuitet.

I praksis blir altså hovedselskapet fortsatt Bi-O AS, men med nytt org.nr. På sikt er det aktuelt at dette også blir et morselskap.

Dagens Bi-O AS eier også 25% av Culton X AS, som er programmeringsselskapet som utvikler Culton og Culton X, og denne eierandelen vil bli overført til det nye Bi-O AS. Culton X AS planlegger en egen emisjon med mål om å lansere systemet i 2024.

Behov for grunnfinansiering

En viktig grunn til at vi nå gjør dette, er at vi trenger å bygge opp en grunnfinansiering av prosjektet Bi-O. Hittil har det vært finansiert over driften, men vi har i år opplevd inntektssvikt pga. endrede produksjonsvilkår og står derfor nå i en liten krise. Vårt samarbeide med Sørbråten gård i Maridalen ble uforutsett avviklet i forbindelse med at eldste sønn overtar driften der, og har andre planer. Vi er nå i dialog med andre bønder i dalen og andre steder, men har ikke landet ny avtale enda. Inntil videre disponerer vi derfor kun noen mindre arealer der selskapet har kontor på Sørbråten, som ligger i den nord-østlige dalsiden.

Bi-O Stocks

Vi starter det nye Bi-O AS sitt finansieringsarbeide med å lansere en spesiell folkefinansieringskampanje, kalt Bi-O Stocks.

Sist oppdatert 2023-11-09 av Bi-O

Legg igjen en kommentar