Historien om tally sticks og ordet stock

Hvis du deler en pinne på langs får du to deler som passer perfekt med hverandre, og det vil ikke være mulig å dele en annen pinne og få den til å passe med den første. Dette prinsippet har vært brukt siden antikken som en genial måte å dokumentere ikke minst økonomiske transaksjoner, f.eks. lån.

Swiss Alpine Museum, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Bruken av teknikken var utbredt i Europa i middelalderen og varte helt fram til begynnelsen av1800-tallet, og det er også funnet antikke eksempler andre steder, som i Kina.

Långivernes halvdel ble nemlig betraktet som en verdibærer, nettopp fordi de var bevis på en fordring, og i England på 1100tallet gikk det så langt at kongen aksepterte dem som skattebetaling. Så stokkene ble betalingsmiddel, og et “stock market” vokste frem.

Ofte hadde man egne skrin for å oppbevare talliene i, dette er fra 1200-tallet. Kilde

Men så gikk man gradvis over til å bruke papirbaserte teknikker, fordi de var lettere å håndtere, og pinnene gikk gradvis ut av bruk. Den store finalen kan sies å være den store parlamentsbrannen i London i 1834. Da var bruken av talliene offisielt blitt avviklet noen år før, og Exchequer (det offisielle skattkammeret) satt med store mengder pinner de valgte å brenne opp, men brenningen ble for heftig så hele parlamentet brant. Se wikipedia.

J. M. W. Turner, Public domain, via Wikimedia Commons

Om undersøkelsesarbeidet og referanser

Formålet med prosjektet er ikke å være et historieformidlingsarbeide, men å skape et springbrett i teori og praksis for et bærekraftorientert finansieringsforetak, spesielt den intitierende kampanjen Bi-O Stocks. Fremstillingen ovenfor bør generelt være korrekt, og de som ønsker å gå dypere inn i stoffet kan ta utgangspunkt i følgende kilder. Ta gjerne kontakt dersom du finner flere interessante kilder, er uenig i noe i fremstillingen eller hva som helst.

Idé og utførelse av Bi-O Stocks: Karl Aakerro 47 29 92 95 eller skjema her


Bildet øverst: nationalarchives.gov.uk

Sist oppdatert 2023-10-25 av Bi-O

Legg igjen en kommentar