Testing av nye jordskokkvarianter hos Lavangsnes Wunderkammer

Jordskokk rekker ikke å utvikle modne frø i Norge, eller i hvert fall sjelden, så det oppstår ikke mange nye varianter av seg selv. Derfor tok Stephen Barstow for noen år siden kontakt med Paolo Gaiardelli, en italiensk planteentusiast man kan støte på i ulike planterelaterte fora på facebook, for å høre om han kunne bistå med å krysse jordskokksorter. Det er sorten ‘Dagnøytral’ som har vært utgangspunktet, pga dens unike dagnøytralitetsegenskap. Målet har særlig vært å oppnå en slett variant som også er dagnøytral. Bi-O har siden 2016 arbeidet med prøvedyrking av frø fra dette prosjektet, og vi har nå valgt ut 12 varianter for prøvedyrking i Lavansgnes nær Harstad.

Samarbeid for nye jordskokkvarianter i nord

Våre nye samarbeidspartnere i nord kontaktet Bi-O først på vanlig måte for å kjøpe ‘Dagnøytral’, og så utviklet dialogen seg og vi fant ut at her har vi en spennende match. De presenterer seg som følger:

Lavangsnes Wunderkammer er et sted for samtidskunst med skulpturpark, kunstnerresidens, utstillinger, kurs og andre begivenheter, i enden av en 25km lang blindvei i Troms fylke. Et wunderkammer er et krysningspunkt, hvor det samles og vises frem påstander og spørmål fra forskjellige disipliner, som samtidskunsten er én av. Her møter de hverandre, og et bredt publikum. Kulturlandskapet blir arenaen for overraskelse og utfordring. 

Utgangspunktet for Lavangsnes Wunderkammer er en nedlagt landbrukstomt. Eiendomen strekker seg fra 100m strandlinje, 1000m opp en bratt bakke, til et myr på 300 m.o.h. Selma Köchling og Vidar Laksfors, som startet prosjektet i 2017, gjør dette terrenget tilgjengelig igjen, ved hjelp av beitedyr, vedhogst og jordbruk. Skulpturer og installasjoner blir etterhvert plassert i landskapet som åpner seg. Sauene holder vegetasjonen nede, og området gangbart. Samtidig er dyrene en attraksjon i seg selv. Estetikken i det mennesker finner, skaper, er interessert i og trenger, skal ha plass til å være og blir sett.

Vi gleder oss veldig til et samarbeid med Bi-O, og til å bruke et stykke av skulpturparken til å lage et testfelt for dyrking av nye jordskokk sorter.

Vi gleder oss også!

Wunderkammer jordskokkfelt
To mangalitsagriser freser seg gjennom et 30 cm tykt teppe av grasrøtter. Selma Köchling plukker ut de levende røttene som ligger igjen. Her blir det forsøksfelt for 12 nye jordskokkvarianter. Foto: Lavangsnes Wunderkammer
Foto: Lavangsnes Wunderkammer

www.selmakoechling.com

www.wunderkammer.no


Foto øverst: Lavangsnes Wunderkammer: To mangalitsagriser freser seg gjennom et 30 cm tykt teppe av grasrøtter. Selma Köchling plukker ut de levende røttene som ligger igjen. Her blir det forsøksfelt for 12 nye jordskokkvarianter.

Sist oppdatert 2024-01-22 av Bi-O

Legg igjen en kommentar