Sortsvedlikehold

Bi-O opparbeider erfaring med sortsvedlikehold, og tar sikte på å begynne å tilby egenprodusert frø av enkelte sorter om ett eller to år, både for direkte salg eller via andre aktører.

Foto over: Anja Hougaard Storaker (i fin driv med plantingen av havrerøttene over) studerer biologi ved UiO og deltar fra sommeren 2020 i arbeidet på feltet på Sørbråten Gård.

Høsten 2020 arbeidet vi med sortsvedlikehold for frøproduksjon av bl.a rotgrønnsaker:

  • Pastinaca sativa Pastinakk ‘White Gem’, fra mange kilder
  • Scorzonera hispanica Skorsonnerrot ‘Hoffmanns Schwarze Pfal’, fra mange kilder
  • Tragopogon porrifolius Havrerot ‘Haferwurzel’, fra Solhatts Bingenheim-sortiment

Havrerotfeltet ble sådd på våren 2019 og ca 50% av røttene har blomstret i år. Vi har sortert de som har blomstret for seg og selektert på rett rotform og satt i eget felt (det Anja arbeider med over). Så har vi gjort tilsvarende med de som ikke har blomstret og satt i felt ca 3 km unna. Disse plantene har jevnt over bedre rotstørrelse, antagelig fordi de har kunne prioritere dette, og dermed kan dette være en interessant egenskap å avle på. Det blir spennende å se om egenskapen dominerer i denne populasjonen, når frøene vi får av disse neste år danner røtter i 2022 og så evt blomstrer, eller drøyer med det, i 2023.

Oppdatering våren 2021: Det feltet med blomstrede røtter døde i løpet av vinteren, så det er bare å slå fast at havrerota ikke blomstrer flere ganger, i motsetning til svartrota. Det var også dårlig overlevelse i feltet med de som ikke hadde blomstret. Antagelig burde røttene heller vært lagret i rotkjeller og plantet ut på våren. Vi lar likevel de 10-15 plantene sette frø for å gjennomføre eksperimentet.

Det kan være stor variasjon i havrerota mht rotform. Her velger vi kun de retteste til venstre, ca 100 røtter.
Her skyter de som ikke har blomstret i år nye skudd 22.09.2020

Havrerot har flotte blomster, og lange frø som sitter i en skjerm med sånn “fallskjerm”, lik skorsonnerrota og mange skjermplanter. (NB! Ha på deg noe du kan avse når du høster: den gummiaktige safta fra planten danner flekker du kan glemme å få bort)

Sist oppdatert 2023-10-20 av Bi-O

Legg igjen en kommentar