Plantedatabase for KVANN

Foreningen KVANN har i løpet av vinteren 2019/20 fått nytt nettsted levert fra oss i Bi-O, bygget i WordPress med intern sosial medieplattform (BuddyPress) og nettbutikk (Woocommerce).

På basis av denne løsningen har vi arbeidet med et tidlig versjon av en plantedatabase, og denne er nå under implementering. Løsningen har nå:

  • et internt oppslagsverk med aktuelle familier, slekter, arter og sorter
  • system for å opprette aksesjoner over konkret materiale som deles mellom medlemmene av KVANN
  • system for å aktivere aksesjoner på medlemsprofil og
  • system for å vise hvilke aksesjoner man deler frø og plantemateriale som så automatisk oppdaterer en katalog.

I løpet av høsten / tidligvinteren 2020 skal denne databasen kvalitetssjekkes og man skal begynne å opprette aksesjoner slik at medlemmer kan aktivere disse og ta i bruk katalogen. Bi-O tegnet kontrakt for å forestå dette arbeidet i september.

Sist oppdatert 2023-10-20 av Bi-O