Velkommen til Bi-O

Framtidens bærekraftige matproduksjon må være basert på alt vi vet om jordlivets økologi, om potensialet i avl av lokalt tilpassede sorter, og om betydningen for lokalsamfunnet av at alle som ønsker det kan delta i matproduksjonen, og oppleve kvaliteten av ferske og sunne råvarer. Men den må også være smart, ellers blir «økologisk» og «kortreist» lett bare «feel-good» og kostbar nisjeproduksjon for spesielt interesserte og uten effekt i det store bildet. Vi tror på det beste i denne trenden, men en slik kompleks og arbeidskrevende produksjon kommer ikke til å bli økonomisk mulig med mindre vi tar i bruk smart teknologi. Dette skal Bi-O bidra til.